Impressum

Identyfikacja dostawcy zgodnie z §5 TMG (Telemediengesetz):

Fahrzeugbau KEMPF GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
56470 Bad Marienberg
Telefon: +49 2661 297-0
fax: +49 2661 297-500
E-mail: info@kempf.ag

Dyrektorzy zarządzający upoważnieni do reprezentowania spółki:
Daniel Dreßler i Manuel Kempf

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Montabaur
Numer rejestracyjny: HRB 2301

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 811 187 397

 

Zastrzeżenie:

Odpowiedzialność za zawartość
Treści zawarte na naszych stronach zostały przygotowane z największą starannością. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, o których mowa w § 7 ust. 1 TMG. Jednak zgodnie z §§ 8-10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Nie ma to wpływu na obowiązek usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiedziano się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza witryna zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze ich operator lub dostawca. Strony, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania łącza. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania łącza. Jednak stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie
Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryny na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zamieszczone na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów / procedura reklamacyjna
W przypadku sporów wynikających z umowy, będziemy dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia.
Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 (1) rozporządzenia w sprawie ODR:
Komisja Europejska oferuje możliwość rozstrzygania sporów online na prowadzonej przez siebie platformie internetowej.
Na platformę tę można wejść za pośrednictwem łącza zewnętrznego http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Firma Fahrzeugbau KEMPF GmbH nie uczestniczy w postępowaniach rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Koncepcja, realizacja CMS i hosting:
ROSBACH Datentechnik
Agencja Biznesowa i Internetowa
Hellgasse 5
56598 Rheinbrohl
Telefon: +49 2635 92 33 780
Faks: +49 2635 92 33 781
E-mail: info@rosbach.de
Internet: https://www.rosbach.de

Copyright © 2022 Fahrzeugbau KEMPF GmbH – Bad Marienberg